planning

renewable factory

Update test-werkzaamheden | juni 2022

In de tweede week van juni is een geluidsmeting gestart in Barendrecht en de Hoeksche Waard naar het geluid van de turbines van Windpark Oude Maas. Naar aanleiding van de geluidsinformatieavond van 2 juni 2022 vindt het onderzoek plaats om vast te stellen hoeveel geluid de turbines maken in de omgeving. De meting neemt een aantal maanden in beslag. De komende weken zullen de windturbines stuk voor stuk in proefbedrijf gesteld worden. Klik hier om het gehele persbericht te downloaden.

Update bouwwerkzaamheden | maart 2022

Start testfase

Eind maart 2022 start de testfase waarin de windturbines duurzame energie gaan produceren. Tijdens deze fase worden alle systemen van de windturbine ingeregeld en eventuele storingen opgelost. Afhankelijk van wat de storingen zijn kan dit een aantal weken duren. De turbines draaien op hun gebruikelijke manier en wekken direct al groene stroom op. Doel van deze fase is om de windturbines storingsvrij in bedrijf te laten gaan.

De verzonden bewonersbrief kunt u hier nalezen.

Oprichten windturbines

De drie windturbines aan de oostzijde van de A29 -de Blaaksedijk zijde- zijn alle 3 opgericht in januari 2022, de daaropvolgende weken zijn installatieteams bezig de windturbines verder af te monteren. Ondertussen is de kraan naar de andere zijde van de snelweg gebracht, daar zal de windturbine die op 900 meter van Heinenoord komt worden gehesen. Afhankelijk van de hoeveelheid wind in de komende periode verwachten we de laatste 2 windturbines binnen 3 weken te kunnen hijsen, daarna wordt gestart met proefdraaien. Naar verwachting zal dit in het tweede deel van februari zijn.

De aangepaste weg over de tunnel blijft nog een aantal weken liggen, totdat de laatste bladen van de windturbines zijn gepasseerd.

Update bouwwerkzaamheden | augustus 2021

Voorbereidende werkzaamheden

In mei zijn de voorbereidingen voor de bouw van windpark Oude Maas gestart met de noodzakelijke civiele werkzaamheden. Onderdeel van deze werkzaamheden is de aanleg van tijdelijke en permanente wegen, waarvan de meeste nu zijn aangelegd. Ook is de parkbekabeling aangelegd en zijn de meeste (voor drie van de vijf kraanopstelplaatsen voor de windturbines gerealiseerd.

Heiwerkzaamheden

Op dinsdag 24 augustus starten de heiwerkzaamheden voor de fundering van de windturbines. Die dag starten we  bij de locatie van windturbine vijf, dit is de meest oostelijke turbine. Het heien duurt per locatie, inclusief het verplaatsen van de heistelling, ongeveer 10 dagen. 

Gelijk aansluitend op de heiwerkzaamheden wordt de fundatie verder in orde gemaakt met vlechtwerk in voorbereiding op de betonstort. De eerste betontransporten staan nu gepland voor ongeveer half september, waarna er iedere week voor één van de fundaties het beton wordt gestort. Naar verwachting worden de betonwerkzaamheden half oktober afgerond.

renewable factory

Planning

Tot aan de opening van het windpark in 2022 staat er nog een hoop op de planning. Hier ziet u de processtappen in hoofdlijnen.

2017 – 2020

September 2017
Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
September 2017
Verlening vergunning door gemeenteraad
Oktober 2020
Kapvergunning ter inzage

2021

Februari 2021
Start werzaamheden voor aanleg windpark
 • Kapwerkzaamheden
 • Grondwerkzaamheden
Juni 2021
Voorbereiden (civiele) werkzaamheden
 • Aanleg tijdelijke en permanente wegen
 • Aanleg parkbekabeling
 • Realiseren kraanopstelplaatsen
Augustus t/m oktober 2021
Werkzaamheden fundaties
 • Heiwerkzaamheden
 • Hijskraan op locatie
 • Opbouw windturbines
November t/m december 2021
Opbouw windturbines
 • Heiwerkzaamheden
 • Hijskraan op locatie
 • Opbouw windturbines

2022

Februari 2022
Windturbines geïnstalleerd
Februari 2022
Online geluids-informatieavond
Maart 2022
Start testfase
April 2022
Ingebruikname windpark
Februari 2022
Eerste online geluids-informatieavond
Juni 2022
Tweede online geluids-informatieavond
Juni-juli 2022
Onderzoek dmv geluidsmeting
Zomer 2022
Aankondiging financiële participatie voor omgeving
renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Hoeksche Waard.