planning

renewable factory

Update bouwwerkzaamheden | augustus 2021

Voorbereidende werkzaamheden

In mei zijn de voorbereidingen voor de bouw van windpark Oude Maas gestart met de noodzakelijke civiele werkzaamheden. Onderdeel van deze werkzaamheden is de aanleg van tijdelijke en permanente wegen, waarvan de meeste nu zijn aangelegd. Ook is de parkbekabeling aangelegd en zijn de meeste (voor drie van de vijf kraanopstelplaatsen voor de windturbines gerealiseerd.

Heiwerkzaamheden

Op dinsdag 24 augustus starten de heiwerkzaamheden voor de fundering van de windturbines. Die dag starten we  bij de locatie van windturbine vijf, dit is de meest oostelijke turbine. Het heien duurt per locatie, inclusief het verplaatsen van de heistelling, ongeveer 10 dagen. 

Gelijk aansluitend op de heiwerkzaamheden wordt de fundatie verder in orde gemaakt met vlechtwerk in voorbereiding op de betonstort. De eerste betontransporten staan nu gepland voor ongeveer half september, waarna er iedere week voor één van de fundaties het beton wordt gestort. Naar verwachting worden de betonwerkzaamheden half oktober afgerond.

renewable factory

Planning

Tot aan de opening van het windpark in 2022 staat er nog een hoop op de planning. Hier ziet u de processtappen in hoofdlijnen.

2017 – 2020

September 2017
Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
September 2017
Verlening vergunning door gemeenteraad
Oktober 2020
Kapvergunning ter inzage

2021

Februari 2021
Start werzaamheden voor aanleg windpark
 • Kapwerkzaamheden
 • Grondwerkzaamheden
Juni 2021
Voorbereiden (civiele) werkzaamheden
 • Aanleg tijdelijke en permanente wegen
 • Aanleg parkbekabeling
 • Realiseren kraanopstelplaatsen
Augustus t/m oktober 2021
Werkzaamheden fundaties
 • Heiwerkzaamheden
 • Hijskraan op locatie
 • Opbouw windturbines
November t/m december 2021
Opbouw windturbines
 • Heiwerkzaamheden
 • Hijskraan op locatie
 • Opbouw windturbines

2022

Februari 2022
Windturbines geïnstalleerd
April 2022
Ingebruikname windpark
Zomer 2022
Aankondiging financiële participatie voor omgeving
renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Hoeksche Waard.