zorg voor de leefomgeving

Ecologie

Een windpark kan  gevolgen hebben voor de flora en fauna in de omgeving. Om alle mogelijke effecten op de natuur in beeld te brengen, hebben de initiatiefnemers onderzoek laten doen, zowel naar gebiedsbescherming als naar soortenbescherming.

Uit de onderzoeken blijkt dat de gevolgen voor de natuur zeer beperkt zijn. De windturbines zorgen niet voor blijvende of ernstige verstoring van gebieden of soorten.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het Natuuronderzoek natuurwetgeving t.b.v. Windmolenlocatie Oude Maas
Windpark Oude Maas - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Hoeksche Waard.