zorg voor de leefomgeving

Windpark Oude Maas - renewable factory

Windturbines en geluid

Normering

Windturbines maken geluid. In Nederland gelden strenge geluidnormen voor windturbines om omwonenden te beschermen tegen hinder. De normen voor windturbines zijn vergelijkbaar met die voor bijvoorbeeld snelwegen. Voor windmolens gelden echter strengere rekenregels dan voor wegen vanwege het specifieke geluid dat een turbine produceert.

Op de afbeelding is te zien waar de zogenaamde 47 dB-contouren van de windturbines liggen. Deze 47 dB Lden is de maximale toegestane geluidsbelasting op de gevels van woningen. Binnen de zwart geblokte contour zichtbaar in de afbeelding mag het geluid van de windturbines gemiddeld per jaar niet hoger zijn dan 47 dB Lden.

Onderzoek

Voor de milieueffectrapportage hebben de initiatiefnemers akoestisch onderzoek laten uitvoeren.

Praktijk

In de praktijk komt het geluid van de windturbines zelden uit boven het al aanwezige achtergrondgeluid (denk aan wegen of bomen). In onderstaande afbeelding is te zien hoeveel geluid verschillende bronnen produceren.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het Akoestisch onderzoek t.b.v. MER en vergunningen van Windpark Oude Maas
Windpark Oude Maas - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Hoeksche Waard.