zorg voor de leefomgeving

renewable factory

Bomenkap

Op vrijdag 23 oktober 2020 heeft de gemeente Hoeksche Waard de omgevingsvergunning verleend voor het vellen en rooien houtgewas. In de aansluitende 6 weken lagen deze omgevingsvergunning met bijlagen ter inzage bij de gemeente.

Voor de planning is het belangrijk dat we voor het broedseizoen van de vogels voor half maart gebruik gaan maken van deze omgevingsvergunning.

De bouw van 5 windmolens aan de noordrand van de Hoeksche Waard is een belangrijk onderdeel voor het behalen van de ambitie van de Gemeente Hoeksche Waard om in 2040 energieneutraal te zijn. Samen met de inwoners van deze noordrand hebben de gemeente, Eneco en renewable factory gezocht naar de beste plek voor deze windmolens. Twee windturbines komen ten westen van de Heinenoordtunnel en drie ten oosten van de Heinenoordtunnel. Samen met omwonenden is ervoor gekozen om de windmolens zo dicht mogelijk tegen de Oude Maas te plaatsen. Zo beperken we de overlast voor omwonenden.

De komst van de windmolens op de gekozen locaties betekent dat er 1014 bomen gekapt moeten worden. Het gaat hierbij voor het grootste deel om vooral dunne, dicht opeenstaande essen en wilgen met hier en daar een forsere boom. In totaal gaat het om ongeveer 1 hectare grond. Als bomenkap zoals nu toch noodzakelijk is dan is het verplicht om de gekapte bomen en verdwenen natuur op een andere plek te compenseren. Hiervoor is ongeveer 2,3 hectare beschikbaar op het buitendijks gebied Kooimansland, ten noorden van Heinenoord. Het nieuwe bos wordt ruim twee keer zo groot als het gekapte oppervlak aan bomen en is beter toegankelijk dan het huidige. Naast het aanplanten van bomen worden ook struiken aangeplant om een gelaagde bosopbouw te maken en meer biodiversiteit te kunnen realiseren. Op de lange termijn zal de compensatie dus zowel kwantitatief als kwalitatief beter zijn dan de huidige bomenstand.

Het plan voor dit nieuwe bos werken we verder uit met inwoners van Heinenoord, belangenorganisaties, grondeigenaar ASR en Hoekschewaards Landschap. Hoekschewaards Landschap ontwierp een natuurcompensatieplan voor het Windpark Oude Maas. Met dit plan wordt de natuur- en recreatieve waarde van het gehele Buitenzomerlandenbos vergroot. Zij zorgt onder andere voor de komst van een vogelkijkwand bij de Mollevlakte, oeverzwaluwenwand aan de Oude Maas en het verbeteren van de wandelpaden. Zeker is dat dit een gevarieerd bos wordt dat goed toegankelijk is vanuit Heinenoord. Met wandelpaden en mogelijk bankjes, picknicktafels en speelnatuur voor kinderen wordt dit een bos waar het ook fijn recreëren is.

Overzicht van het te kappen oppervlak en het nieuw compensatiebos.

renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Hoeksche Waard.