meedoen

Windpark Oude Maas - renewable factory

Compensatie en participatie

De gemeente Hoeksche Waard en de initiatiefnemers hechten veel waarde aan volwaardige deelname van de omgeving in de ontwikkeling van het windpark en volgen de richtlijnen van de windsector zoals afgesproken in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op land van NWEA. De initiatiefnemers realiseren zich dat de mogelijke komst van het windpark impact heeft op de omgeving en proberen deze zo klein mogelijk te houden en daar ook iets voor terug te geven. Los daarvan behoudt u alle rechten om in dit proces uw stem te laten horen en indien u dit wenst bezwaar aan te tekenen tegen de plannen.
Windpark Oude Maas - renewable factory

Financiële regelingen

Door middel van een financiële regeling zorgen Eneco en renewable factory er voor dat een deel van de inkomsten van de windturbines in het gebied blijven. Hoe dit precies gaat zijn is nog onbekend, maar tenminste 5% van de investering zal na de bouwperiode in obligaties aangeboden worden aan de omgeving. Deze optie zal open worden gesteld na de bouwperiode. Voorafgaand aan deze periode zijn er nog significante risico’s verbonden aan de business case van het windpark.

Zodra de bouw voltooid is, zal een verdere uitwerking van de financiële participatie gepresenteerd worden in het zogeheten participatieplan. Dit plan wordt verwacht als het windpark is opgeleverd en de eerste groene stroom geproduceerd wordt. Er is door de initiatiefnemers eenmalig geld gestort in het omgevingsfonds van de gemeente. Met het geld wat in dit fonds wordt gestort zal de kwaliteit van de omgeving van het windpark worden verhoogd.

Windpark Oude Maas - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Hoeksche Waard.