meedoen

Windpark Oude Maas - renewable factory

Compensatie en participatie

De gemeente Hoeksche Waard en de initiatiefnemers hechten veel waarde aan volwaardige deelname van de omgeving in de ontwikkeling van het windpark en volgen de richtlijnen van de windsector zoals afgesproken in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op land van NWEA. De initiatiefnemers realiseren zich dat de mogelijke komst van het windpark impact heeft op de omgeving en proberen deze zo klein mogelijk te houden en daar ook iets voor terug te geven. Los daarvan behoudt u alle rechten om in dit proces uw stem te laten horen en indien u dit wenst bezwaar aan te tekenen tegen de plannen.
Windpark Oude Maas - renewable factory

Financiële regelingen

Investeren in een windpark met een vast rendement. Dat kan bij Windpark Oude Maas. Beide eigenaren van het windpark, renewable factory en Eneco, boden in de zomer van 2023 ieder een obligatielening aan. Elk met hun eigen eigenschappen en voordelen. Er was direct veel belangstelling voor deelname en op dit moment is het niet langer mogelijk om in te schrijven.

Lees hier meer over de obligatielening van Eneco, aangeboden door Ecconova.

Lees hier meer over de obligatielening van renewable factory, aangeboden door OnePlanetCrowd.

Wat is een obligatielening? 

Het betekent dat je geld uitleent aan een bedrijf of overheidsinstantie. Daar staat een vergoeding tegenover, het rendement. In tegenstelling tot een aandeel, word je geen mede-eigenaar. Een obligatielening is een relatief veilige manier van beleggen. Het is wettelijk vastgelegd dat bedrijven leningen moeten terugbetalen aan de obligatiehouders. Alle voorwaarden en risico’s vindt u terug op de websites van beide leningen. 


Windpark Oude Maas - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Hoeksche Waard.