nieuws

Start inschrijving obligatieleningen | juni 2023

Vanaf dinsdag 27 juni 2023 zijn de obligatieleningen opengesteld voor iedereen die groen wil investeren in een windpark met een vast rendement. Dat kan bij Windpark Oude Maas. Beide eigenaren van het windpark, renewable factory en Eneco, bieden ieder een obligatielening aan. Elk met hun eigen eigenschappen en voordelen.

Lees verder…

Windturbines blijken stiller dan verwacht | april 2023

Eneco en renewable factory organiseerden op woensdag 12 april om 19.30 uur een derde digitale geluidsinformatieavond. Naar aanleiding hiervan werd een dag later dit positieve artikel gepubliceerd in het AD.

Windpark officieel in gebruik genomen | oktober 2022

Eneco en renewable factory hebben op 20 oktober windpark Oude Maas geopend. Het windpark telt 5 windturbines, 3 van 2 van Eneco met samen een opgesteld vermogen van 17,55 MW. De turbines kunnen jaarlijks circa 67.000 MWh aan groene stroom opwekken. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van circa 24.000 huishoudens. 

De bouw van het windpark is in 2021 gestart en heeft ruim anderhalf jaar in beslag genomen. Oorspronkelijk zou het windpark voor de zomer gaan draaien, maar door de storm Eunice begin dit jaar liep de bouw vertraging op. De hack bij windturbinefabrikant Nordex veroorzaakte vervolgens een extra vertraging omdat de windturbines niet konden worden aangesloten op het netwerk van de fabrikant. Inmiddels draaien de windturbines en kan het windpark een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van de Gemeente Hoeksche Waard en haar ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Geluidsmeeting

Eind juni 2022 is er een start gemaakt met geluidsmetingen in de omgeving, voordat de windturbines draaiden. Vanaf 8 september draaien alle turbines en worden er wederom metingen uitgevoerd. De resultaten van de meetcampagne worden begin 2023 gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst.

Obligaties uitgeven

Vanaf januari 2023 kunnen omwonenden mee investeren in het windpark, door middel van obligaties.

Verslag tweede online geluid-informatieavond | 17 juni 2022

Deze week is een geluidsmeting gestart in Barendrecht en de Hoeksche Waard naar het geluid van de turbines van Windpark Oude Maas. Naar aanleiding van de geluidsinformatieavond van 2 juni vindt het onderzoek plaats om vast te stellen hoeveel geluid de turbines maken in de omgeving. De meting neemt een aantal maanden in beslag. De komende weken zullen de windturbines stuk voor stuk in proefbedrijf gesteld worden. Klik hier om het gehele persbericht te downloaden.

Video afspelen

Update test-werkzaamheden | juni 2022

In de tweede week van juni is een geluidsmeting gestart in Barendrecht en de Hoeksche Waard naar het geluid van de turbines van Windpark Oude Maas. Naar aanleiding van de geluidsinformatieavond van 2 juni 2022 vindt het onderzoek plaats om vast te stellen hoeveel geluid de turbines maken in de omgeving. De meting neemt een aantal maanden in beslag. De komende weken zullen de windturbines stuk voor stuk in proefbedrijf gesteld worden. Klik hier om het gehele persbericht te downloaden.

Update bouwwerkzaamheden | maart 2022

Start testfase

Eind maart 2022 start de testfase waarin de windturbines duurzame energie gaan produceren. Tijdens deze fase worden alle systemen van de windturbine ingeregeld en eventuele storingen opgelost. Afhankelijk van wat de storingen zijn kan dit een aantal weken duren. De turbines draaien op hun gebruikelijke manier en wekken direct al groene stroom op. Doel van deze fase is om de windturbines storingsvrij in bedrijf te laten gaan.

De verzonden bewonersbrief kunt u hier nalezen.

Oprichten windturbines

De drie windturbines aan de oostzijde van de A29 -de Blaaksedijk zijde- zijn alle 3 opgericht in januari 2022, de daaropvolgende weken zijn installatieteams bezig de windturbines verder af te monteren. Ondertussen is de kraan naar de andere zijde van de snelweg gebracht, daar zal de windturbine die op 900 meter van Heinenoord komt worden gehesen. Afhankelijk van de hoeveelheid wind in de komende periode verwachten we de laatste 2 windturbines binnen 3 weken te kunnen hijsen, daarna wordt gestart met proefdraaien. Naar verwachting zal dit in het tweede deel van februari zijn.

De aangepaste weg over de tunnel blijft nog een aantal weken liggen, totdat de laatste bladen van de windturbines zijn gepasseerd.

Update bouwwerkzaamheden | augustus 2021

Voorbereidende werkzaamheden

In mei zijn de voorbereidingen voor de bouw van windpark Oude Maas gestart met de noodzakelijke civiele werkzaamheden. Onderdeel van deze werkzaamheden is de aanleg van tijdelijke en permanente wegen, waarvan de meeste nu zijn aangelegd. Ook is de parkbekabeling aangelegd en zijn de meeste (voor drie van de vijf) kraanopstelplaatsen voor de windturbines gerealiseerd.

Heiwerkzaamheden

Op dinsdag 24 augustus starten de heiwerkzaamheden voor de fundering van de windturbines. Die dag starten we  bij de locatie van windturbine vijf, dit is de meest oostelijke turbine. Het heien duurt per locatie, inclusief het verplaatsen van de heistelling, ongeveer 10 dagen. 

Gelijk aansluitend op de heiwerkzaamheden wordt de fundatie verder in orde gemaakt met vlechtwerk in voorbereiding op de betonstort. De eerste betontransporten staan nu gepland voor ongeveer half september, waarna er iedere week voor één van de fundaties het beton wordt gestort. Naar verwachting worden de betonwerkzaamheden half oktober afgerond.

Windpark Oude Maas - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Hoeksche Waard.