Meedoen

Compensatie en participatie
De gemeente en de initiatiefnemers hechten veel waarde aan volwaardige deelname van de omgeving in de ontwikkeling van het windpark en volgen de richtlijnen van de windsector zoals afgesproken in de Gedragscode participatie en draagvlak wind op land van NWEA. De initiatiefnemers realiseren zich dat de mogelijke komst van het windpark impact heeft op de omgeving en proberen deze zo klein mogelijk te houden en daar ook iets voor terug te geven. Los daarvan behoudt u alle rechten om in dit proces uw stem te laten horen en indien u dit wenst bezwaar aan te tekenen tegen de plannen.

Financiële regelingen
Door middel van een financiële regeling zorgen Renewable Factory en Eneco er voor dat een deel van de inkomsten van de windturbines in het gebied blijven. In welke wijze dit precies gaat zijn is nog onbekend, maar 5% van het windpark zal tenminste aangeboden worden aan de omgeving. Deze optie zal open worden gesteld na de bouwperiode. Voor deze periode zijn er nog significante risico’s verbonden aan de business case van het windpark. Als de bouw voltooid is, is het project geschikt voor investeringen  van lokale bewoners.  

Verdere uitwerking van de financiële participatie zal gepresenteerd in het zogeheten participatieplan. Dit plan wordt verwacht als het windpark is opgeleverd en de eerste groene stroom produceert. Er is door de initiatiefnemers ook eenmalig geld gestort in het omgevingsfonds van de gemeente. Met het geld wat in dit fonds wordt gestort zal de kwaliteit van omgeving van het windpark worden verhoogd.