Windmolens en slagschaduw

Normering
Als de zon op de rotorbladen van een windmolen schijnt, veroorzaakt dat een schaduw op de achtergrond, de zogenaamde slagschaduw. Door het draaien van de bladen door de zon ontstaat een hinderlijk ‘stroboscopisch’ effect. Daarom geldt er in Nederland een strenge norm voor slagschaduw op gevels van woningen.

kaart

Er mag niet meer dan 5 uur en 40 minuten per jaar slagschaduw op een zogenaamd ‘gevoelig object’ (bv. een woning of een school) optreden. Dat is gemiddeld dus iets meer dan een minuut per dag.

kaart

Slagschaduw
Vanuit een wettelijk oogpunt is het toegestaan om 5 uur en 40 minuten slagschaduw te laten optreden op de gevel van een gevoelig object (huizen, gezondheids- en onderwijsinstellingen). Echter hebben Renewable Factory en Eneco besloten om de turbines in het park stil te zetten als er ergens slagschaduw optreedt. Als u binnen de oranje contour woont, de zon schijnt en de turbine tussen uw woning en de zon staat, zal deze worden uitgezet. Door geen slagschaduw te laten optreden willen de initiatiefnemers de impact van het windpark zo klein mogelijk te maken om zo de omgeving tegemoet te komen. Het kan echter voor komen dat de turbine aan het draaien is en de wolken tussen de draaiende wieken en zon voorbij gaan. Op dit moment zal de turbine geremd worden, maar staat deze niet direct stil. Het duurt enkele minuten voor dat technisch mogelijk is. Alleen dan kan er wat slagschaduw optreden.

Naast de 0-uur slagschaduwregeling voor omwonenden is er ook geregeld dat er geen slagschaduw zal optreden bij Recreatiepark de Oude Maas nabij Heerjansdam.

Onderzoek
Voor de milieueffectrapportage hebben de initiatiefnemers onderzoek naar slagschaduw uit laten voeren. De resultaten van het onderzoek zijn [hier] te vinden.

In de praktijk
In de praktijk veroorzaakt slagschaduw hinder gedurende een beperkt aantal weken in het najaar en het vroege voorjaar, als de zon laag aan de horizon staat en de schaduwen ver reiken.