Windmolens en geluid

Normering
Windmolens maken geluid. In Nederland gelden strenge geluidnormen voor windturbines om omwonenden te beschermen tegen hinder. De normen voor windturbines zijn vergelijkbaar met die voor bijvoorbeeld snelwegen. Voor windmolens gelden echter strengere rekenregels dan voor wegen vanwege het specifieke geluid dat een turbine produceert.

Kaart2

Op de afbeelding is te zien waar de zogenaamde 47 dB-contouren van de windmolens liggen. Deze 47 dB Lden is de maximale toegestane geluidsbelasting op de gevels van woningen. Binnen de zwart geblokte contour zichtbaar in de afbeelding mag het geluid van de windmolens gemiddeld per jaar niet hoger zijn dan 47 dB Lden.

Onderzoek
Onderzoek Voor de milieueffectrapportage hebben de initiatiefnemers akoestisch onderzoek uit laten voeren.

In de praktijk
In de praktijk komt het geluid van de windmolen zelden uit boven het al aanwezige achtergrondgeluid (denk aan wegen of bomen). In onderstaande afbeelding is te zien hoeveel geluid verschillende bronnen produceren.

lijst